Giám sát tiến độ thi công xây lắp

 B.Giám sát tiến độ thi công xây lắp

            Giám sát tiến độ thi công xây lắp bao gồm những công việc chính sau đây:

  1. Theo dõi, thống kê và cập nhật kết quả hoạt động thi công xây lắp tại hiện trường, xác định được thời điểm bắt đầu và kết thúc của các công tác xây lắp,

  2. Kiểm tra, đối chiếu, so sánh phương tiện, thiết bị thi công, lực lượng lao động đang hoạt động trên hiện trường với quy định trong biện pháp, tiến độ thi công xây lắp, kịp thời phát hiện những vấn đề không phù hợp, kiến nghị các bên liên quan giải quyết.

  3. Thông báo cho chủ đầu tư và nhà thầu về tình hình chậm trễ tại các khâu công tác so với tiến độ quy định. Đề suất với chủ đầu tư và nhà thầu các biện pháp nhằm bảo đảm tiến độ,

  4. Định kỳ báo cáo chủ đầu tư (đồng thời gửi nhà thầu một bản) về tình hình bảo đảm tiến độ tại các hạng mục công trình, có nhận xét, đánh giá về những nguyên nhân gây chậm trễ (nếu có).

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN CHÁNH QUÂN (SaigonCQC)

Địa chỉ :120 Đường 43, P. Tân Quy , Quận 7, TPHCM - Điện thoại : 0903 72 73 80
E-mail : saigoncqc@gmail.com - Website : www.saigoncqc.vn Hotline : 0903 72 73 80