Giám sát khối lượng thi công xây lắp

A.Giám sát khối lượng thi công xây lắp

            Giám sát khối lượng thi công xây lắp bao gồm những công việc chính sau đây:

  1. Theo dõi, thống kê, cập nhật danh mục và khối lượng các công việc hoàn thành theo thời gian quy định (ngày, tuần, tháng, quý, năm).

  2. Thực hiện việc đo đạc thực tế, kết hợp với bản vẽ hoàn công, tính toán xác định khối lượng các công việc đã thi công xong làm căn cứ để chủ đầu tư thanh toán chi phí cho nhà thầu. Khi có dùng thiết bị để đo đạc thì công việc đo đạc phải do những người được đào tạo và có chứng chỉ chuyên môn (do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp) thực hiện.

  3. Xác nhận những khối lượng phát sinh (có ghi rõ nguyên nhân) để chủ đầu tư giải quyết khi thanh toán chi phí với nhà thầu.

  4. Định kỳ báo cáo chủ đầu tư (đồng thời gửi nhà thầu một bản) về khối lượng xây lắp đã hoàn thành.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN CHÁNH QUÂN (SaigonCQC)

Địa chỉ :120 Đường 43, P. Tân Quy , Quận 7, TPHCM - Điện thoại : 0903 72 73 80
E-mail : saigoncqc@gmail.com - Website : www.saigoncqc.vn Hotline : 0903 72 73 80