Giám sát an toàn trong thi công xây lắp

 C.Giám sát an toàn trong thi công xây lắp

            Giám sát tiến độ thi công xây lắp gồm những công việc chính sau đây:

 1. Kiểm tra, thống nhất nội quy đảm bảo an toàn trong quá trình thi công xây lắp của nhà thầu, trong đó bao gồm:

 • An toàn khi vận chuyển vật tư, thiết bị, máy móc ở trong và ngoài công trường,

 • An toàn cho người tiến hành hoạt động xây lắp tại các vị trí, môi trường, điều kiện, địa hình khác nhau,

 • An toàn phòng chống cháy, nổ,

 • An toàn cho máy móc thiết bị,

 • An toàn cho bản thân công trình và các công trình lân cận.

 • Việc bố trí cán bộ giám sát của nhà thầu tại hiện trường,

 • Trang bị phòng hộ lao động,

 1. Kiểm tra việc thực hiện nội quy an toàn của nhà thầu tại tất cả các khâu công tác trên hiện trường xây lắp,

 2. Thông báo, nhắc nhở nhà thầu khi phát hiện những trường hợp vi phạm nội quy an toàn, giám sát việc khắc phục của nhà thầu.

 3. Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu trong việc bố trí cán bộ giám sát an toàn, bảo đảm đúng nội quy an toàn quy định.  

 4. Cùng các bên liên quan nghiên cứu, xác định nguyên nhân của các vụ tai nạn lao động hoặc máy móc, thiết bị, thống kê tổn thất và lập hồ sơ theo quy định hiện hành.

 5. Tham dự các cuộc họp rút kinh nghiệm về thực hiện nội quy an toàn với các bên liên quan trên công trường.

 6. Trong báo cáo định kỳ của tư vấn phải có mục về tình hình thực hiện nội quy an toàn trên hiện trường.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN CHÁNH QUÂN (SaigonCQC)

Địa chỉ :120 Đường 43, P. Tân Quy , Quận 7, TPHCM - Điện thoại : 0903 72 73 80
E-mail : saigoncqc@gmail.com - Website : www.saigoncqc.vn Hotline : 0903 72 73 80