Giám sát việc bảo vệ môi trường trong thi công xây lắp

 D.Giám sát việc bảo vệ môi trường trong thi công xây lắp

            Giám sát việc bảo vệ môi trường trong thi công xây lắp gồm những công việc chính sau đây:

  1. Kiểm tra, thống nhất biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây lắp của nhà thầu,

  2. Kiểm tra việc thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường của nhà thầu, bảo đảm hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, sinh thái và xã hội.

  3. Thông báo, nhắc nhở nhà thầu khi phát hiện những trường hợp không tuân thủ biện pháp bảo vệ môi trường, kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục.

  4. Kiểm tra việc phục hồi môi trường, sinh thái tự nhiên sau khi kết thúc công tác thi công công trình của nhà thầu.

  5. Tham gia cùng với các cơ quan chức năng về quản lý môi trường trong các đợt kiểm tra tại công trường (nếu có).

  6. Nghiên cứu tài liệu báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có), tham gia cùng với cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường,trong việc kiểm tra, xác nhận tình trạng môi trường trước khi nghiệm thu, đưa công trình vào khai thác, sử dụng (nếu có).

  7. Định kỳ báo cáo chủ đầu tư (đồng thời gửi nhà thầu một bản) về việc thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN CHÁNH QUÂN (SaigonCQC)

Địa chỉ :120 Đường 43, P. Tân Quy , Quận 7, TPHCM - Điện thoại : 0903 72 73 80
E-mail : saigoncqc@gmail.com - Website : www.saigoncqc.vn Hotline : 0903 72 73 80